Publikacje

Zakażenia w zespole stopy cukrzycowej
07.11.2018
Leczenie infekcji w zespole stopy cukrzycowej (ZSC) stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla personelu medycznego bezpośrednio opiekującego się chorym, biorąc pod uwagę duże ryzyko amputacji, konieczność szybkiego działania i zaangażowanie wielu specjalistów, jak i dla całego systemu opieki zdrowotnej, rozpatrując proces leczenia jako długi i kosztowny, często wiążący się z koniecznością hospitalizacji. Istnieje nawet 25% ryzyko powstania owrzodzenia u chorych na cukrzycę ...
07.11.2018
Kwasica ketonowa – 10 lat obserwacji
07.11.2018
Kwasica ketonowa pomimo stałego postępu w diagnostyce i leczeniu cukrzycy pozostaje nadal dość częstym ostrym powikłaniem cukrzycy. W Polsce brak dokładnych danych dotyczących częstości jej występowania. Można byłoby się oprzeć na danych z NFZ, jednak ze względu na niską wycenę procedury, nie zawsze jest ona zgłaszana przy wypisie osoby przyjętej z powodu wystąpienia kwasicy ketonowej...
Stopa cukrzycowa – aktualne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne
07.11.2018
Zespół stopy cukrzycowej dotyczy ok. 5–10% pacjentów z cukrzycą. Obecność zespołu stopy cukrzycowej przyczynia się u osób z cukrzycą do częstszej hospitalizacji.
07.11.2018
Nowoczesne metody monitorowania glikemii – ciągłe monitorowanie glikemii (CGM) i monitorowanie glikemii metodą skanowania (FGM)
03.10.2018
Możliwość badań stężenia glukozy we krwi w warunkach domowych to jedno z większych osiągnięć w diabetologii.
Rozpoznawanie cukrzycy u osób dorosłych – czy to typ 1, czy typ 2?
03.10.2018
Ponad 90% wszystkich chorych na cukrzycę stanowią chorzy na cukrzycę typu 2, a 5–10% chorzy na cukrzycę typu 1.
Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
02.10.2018
Proste zasady pomagające wdrożyć insulinoterapię u chorych, którzy nie osiągają zalecanych celów leczenia cukrzycy, mogą okazać się pomocne w codziennej praktyce lekarza POZ.
Leczenie dyslipidemii u chorych na cukrzycę
02.10.2018
Leczenie dyslipidemii cukrzycowej ma podstawowe znaczenie w prewencji pierwotnej choroby wieńcowej. W wielu badaniach wykazano korzystny wpływ różnorodnych działań korygujących stężenie lipidów na chorobowość i umieralność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.
Różnice w przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę
02.10.2018
Chorych na cukrzycę charakteryzuje większa częstość rozwoju miażdżycy, stwarzając konieczność objęcia tej grupy osób optymalną i skojarzoną strategią leczenia zarówno cukrzycy, jak i choroby wieńcowej. Potencjalnie częściej występujące hipoglikemie mogą prowadzić do nasilenia niedokrwienia mięśnia serca i wywoływać zaburzenia rytmu serca...
Pacjent z cukrzycą typu 1 u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
02.10.2018
1
W ostatnich latach odnotowuje się stały wzrost zapadalności na cukrzycę typu 1 wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych w większości krajów europejskich, w tym także w Polsce.
Najnowsze zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące postępowania z chorymi na cukrzycę
04.09.2018
Obecnie unika się stosowania określenia „dieta cukrzycowa”, kładąc nacisk na stosowanie przez osoby z cukrzycą zasad zdrowego żywienia.