Publikacje

Zaburzenia tolerancji węglowodanów u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej
02.01.2019
Cukrzyca ciążowa jest jedną z najczęściej występujących patologii towarzyszących ciąży. Mimo że u wielu kobiet nieprawidłowa tolerancja węglowodanów ma charakter przejściowy, to jednak w wymiarze globalnym stanowi olbrzymi problem zdrowotny generujący znaczne koszty dla systemów opieki zdrowotnej...
02.01.2019
Terapia pompowa cukrzycy w 2018 roku – coraz większe możliwości
02.01.2019
Terapia za pomocą osobistej pompy insulinowej jest szczególnie wskazana dla osób z cukrzycą typu 1.
Leczenie insuliną w warunkach szpitalnych
02.01.2019
Nawet do 30% pacjentów oddziałów wewnętrznych choruje na cukrzycę lub stwierdza się u nich hiperglikemię.
Zalecenia żywieniowe w leczeniu cukrzycy u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki
03.12.2018
Adekwatnie dostosowana interwencja żywieniowa u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki wpływa na złagodzenie toczącego się stanu zapalnego oraz charakterystycznych dolegliwości, a także zmniejsza ryzyko występowania hipoglikemii.
Wpływ długotrwałego stosowania metforminy na stężenie witaminy B12
02.12.2018
Niedobór witaminy B12 sam w sobie wpływa na powstanie neuropatii obwodowej.
Nowe możliwości insulinoterapii w 2018 roku
02.12.2018
Rozwój insulinoterapii i związanych z nią technologii jest jednym z głównych motorów postępu diabetologii.
Ciężarna z cukrzycą – jak leczyć bezpiecznie?
07.11.2018
Zasadniczo cukrzyca nie stanowi przeciwwskazania do ciąży.
Wczesne wykrywanie powikłań cukrzycy w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
07.11.2018
Na lekarza pierwszego kontaktu spada więc ciężar opieki długoterminowej nad chorym z cukrzycą, a także związana z tym konieczność monitorowania powikłań, szczególnie przewlekłych.
Neuropatia cukrzycowa – czy można farmakologicznie hamować jej postęp?
07.11.2018
Neuropatia jest ogólnym i potocznym określeniem, które w bardzo szeroki sposób opisuje procesy powodujące uszkodzenie struktur układu nerwowego, nie odnosząc się do etiologii tego procesu. Z reguły dotyczy uszkodzenia struktur obwodowego układu nerwowego...
Czy stosowanie suplementów diety w celu poprawy zaburzeń metabolicznych w stanie przedcukrzycowym i cukrzycy typu 2 jest uzasadnione? Przegląd piśmiennictwa
07.11.2018
W ostatnich latach pacjenci z nieznacznie podwyższoną glikemią coraz częściej sięgają po tzw. suplementy diety.