Artykuły

Różnice w przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę

Różnice w przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę

Chorych na cukrzycę charakteryzuje większa częstość rozwoju miażdżycy, stwarzając konieczność objęcia tej grupy osób optymalną i skojarzoną strategią leczenia zarówno cukrzycy, jak i choroby wieńcowej. Potencjalnie częściej występujące hipoglikemie mogą prowadzić do nasilenia niedokrwienia mięśnia serca i wywoływać zaburzenia rytmu serca...

Leczenie dyslipidemii u chorych na cukrzycę

Leczenie dyslipidemii u chorych na cukrzycę

Leczenie dyslipidemii cukrzycowej ma podstawowe znaczenie w prewencji pierwotnej choroby wieńcowej. W wielu badaniach wykazano korzystny wpływ różnorodnych działań korygujących stężenie lipidów na chorobowość i umieralność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 – pierwsze kroki

Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 – pierwsze kroki

Nowoczesna strategia terapii cukrzycy typu 2 powinna być zaplanowana indywidualnie dla każdego chorego, po uwzględnieniu korzyści płynących z kontroli glikemii na określonym poziomie oraz ryzyka możliwych powikłań terapii, szczególnie nawracającej hipoglikemii.

Stan przedcukrzycowy – schemat postępowania

Stan przedcukrzycowy – schemat postępowania

Cukrzyca nie pojawia się nagle. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej rozwijają się powoli i zazwyczaj mija kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy, zanim zostaną wykryte

Współczesne metody diagnostyczne w gabinecie lekarza POZ

Współczesne metody diagnostyczne w gabinecie lekarza POZ

comment 1

Przywykliśmy przez ostatnie dziesięciolecia, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – najczęściej internista, pediatra lub lekarz rodzinny – zdany jest na posługiwanie się w swojej praktyce głównie stetoskopem i ciśnieniomierzem, ewentualnie, jeśli jest lepiej wykształcony i wyposażony, dysponuje także otoskopem czy oftalmoskopem...