Recepta na… spacery

Recepta na… spacery

Lekarze z Wysp Szetlandzkich w Szkocji zaczęli wypisywać tzw. zielone recepty. Zalecają pacjentom piesze wędrówki, obserwację ptaków i spacery po plaży wzdłuż Atlantyku.

Cukrzyca typu 2 - pacjent leczony metforminą i glimepirydem

Cukrzyca typu 2 - pacjent leczony metforminą i glimepirydem

Modyfikacja leczenia 65-letniego pacjenta z cukrzycą typu 2 metforminą i glimepirydem. Przypadek z incydentami hipoglikemii i nieproliferacyjną retinopatią cukrzycową. Studium na temat odpowiedniej terapii pozwalającej na poprawę profilu glikemii z jednoczesnym unikaniem hipoglikemii.

O cukrzycy typu 2 u osoby starszej - przypadek kliniczny

O cukrzycy typu 2 u osoby starszej - przypadek kliniczny

Doktor Sławomir Kozanecki o leczeniu pacjentki w podeszłym wieku, z cukrzycą typu drugiego. Przypadek braku tolerancji na metforminę i występowania częstych hipoglikemii, a także zasłabnięć. Pacjentka nie wyraziła zgody na stosowanie preparatów insulinowych.

Metody pomiaru powierzchni rany w zespole stopy cukrzycowej

Owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej (ZSC) są trudnym do leczenia i niebezpiecznym powikłaniem cukrzycy grożącym amputacją kończyny. W leczeniu owrzodzeń ocena powierzchni rany i jej zmniejszenie w ciągu pierwszych 4 tygodni leczenia odgrywa kluczową rolę...

Przygotowanie pacjenta z cukrzycą do zabiegów i badań diagnostycznych

Ponad połowa chorych na cukrzycę wymaga przynajmniej raz w życiu interwencji chirurgicznej, a zabieg chirurgiczny u chorego z cukrzycą wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, m.in. zmian zakrzepowo-zatorowych, hiperglikemii i śpiączki hiperglikemicznej, trudności w gojeniu się rany pooperacyjnej, zakażenia (1,2)...

Metody i standardy podawania insuliny

Opanowanie umiejętności wstrzykiwania insuliny nie powinno stanowić dla osób z cukrzycą wymagających leczenia tym hormonem żadnego problemu. Wydaje się, że przeprowadzenie stosunkowo krótkiej edukacji popartej przekazaniem instrukcji obsługi wstrzykiwacza w zupełności wystarcza do zapoznania się z prawidłową techniką wykonywania zastrzyków insuliny...

Prezentacja

Leczenie dyslipidemii u chorych na cukrzycę

Leczenie dyslipidemii cukrzycowej ma podstawowe znaczenie w prewencji pierwotnej choroby wieńcowej. W wielu badaniach wykazano korzystny wpływ różnorodnych działań korygujących stężenie lipidów na chorobowość i umieralność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Różnice w przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę

Chorych na cukrzycę charakteryzuje większa częstość rozwoju miażdżycy, stwarzając konieczność objęcia tej grupy osób optymalną i skojarzoną strategią leczenia zarówno cukrzycy, jak i choroby wieńcowej. Potencjalnie częściej występujące hipoglikemie mogą prowadzić do nasilenia niedokrwienia mięśnia serca i wywoływać zaburzenia rytmu serca...