Państwo nie radzi sobie z cukrzycą

Państwo nie radzi sobie z cukrzycą

comment 1

Największym kosztem jest utracona produktywność - czyli to, co państwo traci, kiedy chorzy biorą zwolnienia lub przechodzą na rentę.

Uwaga na muffinki

Uwaga na muffinki

Cukier, jak wiadomo, zawiera „puste kalorie”, jest toksyczny dla wątroby i sprzyja chorobom przewlekłym, takim jak cukrzyca. Brytyjska organizacja postanowiła sprawdzić, ile cukru zawierają popularne muffinki...

Indywidualizacja leczenia cukrzycy typu 1. Sukcesy i porażki w leczeniu za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny

Indywidualizacja leczenia cukrzycy typu 1. Sukcesy i porażki w leczeniu za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny

Na podstawie dotychczasowej wiedzy na temat leczenia cukrzycy typu 1, w oparciu o wiarygodne badania kliniczne, udowodniono, że intensyfikacja leczenia prowadzi do wymiernej, długoterminowej poprawy kontroli choroby. Tylko taki sposób postępowania może zapobiec występowaniu przewlekłych powikłań cukrzycy...

Intensyfikacja leczenia insuliną w cukrzycy typu 2

Intensyfikacja leczenia insuliną w cukrzycy typu 2

W chwili rozpoznania cukrzycy typu 2 stwierdza się znaczne, blisko 50% zmniejszenie funkcji komórek β trzustki. Utrzymująca się insulinooporność, progresywny charakter choroby wymaga, poza zmianami w sposobie odżywiania, znacznego zwiększenia aktywności fizycznej i leczenia farmakologicznego, czasami nawet w początkowym okresie choroby leczenia insuliną...

Metody pomiaru powierzchni rany w zespole stopy cukrzycowej

Owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej (ZSC) są trudnym do leczenia i niebezpiecznym powikłaniem cukrzycy grożącym amputacją kończyny. W leczeniu owrzodzeń ocena powierzchni rany i jej zmniejszenie w ciągu pierwszych 4 tygodni leczenia odgrywa kluczową rolę...

Przygotowanie pacjenta z cukrzycą do zabiegów i badań diagnostycznych

Ponad połowa chorych na cukrzycę wymaga przynajmniej raz w życiu interwencji chirurgicznej, a zabieg chirurgiczny u chorego z cukrzycą wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, m.in. zmian zakrzepowo-zatorowych, hiperglikemii i śpiączki hiperglikemicznej, trudności w gojeniu się rany pooperacyjnej, zakażenia (1,2)...

Metody i standardy podawania insuliny

Opanowanie umiejętności wstrzykiwania insuliny nie powinno stanowić dla osób z cukrzycą wymagających leczenia tym hormonem żadnego problemu. Wydaje się, że przeprowadzenie stosunkowo krótkiej edukacji popartej przekazaniem instrukcji obsługi wstrzykiwacza w zupełności wystarcza do zapoznania się z prawidłową techniką wykonywania zastrzyków insuliny...

Leczenie cukrzycy ciążowej

W Polsce na cukrzycę choruje obecnie 3 057 000 osób. Szacuje się, iż w 2030 roku liczba Polaków dotkniętych cukrzycą wzrośnie do 3 410 000.

Gastropareza u osób z cukrzycą – problem diagnostyczny i terapeutyczny

Gastropareza jest rzadko rozpoznawanym odległym powikłaniem cukrzycy z uwagi na różnorodną sympomatologię i trudności diagnostyczne. Jest jednym z objawów neuropatii autonomicznej i definiuje się ją jako zespół objawów klinicznych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego związany z opóźnieniem opróżniania żołądka...