Pytania i odpowiedzi

02.01.2019
03.12.2018
Jakie są najnowsze metody monitorowania glikemii u chorych na cukrzycę i jak wygląda ich dostępność w naszym kraju?
07.09.2018
Dlaczego w Polsce gliptyny są tak rzadko stosowane w terapii cukrzycy typu 2 w porównaniu z innymi krajami europejskimi?
07.09.2018
Gliptyny są szeroko stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 w większości krajów europejskich.