Standardy i wytyczne

Metody pomiaru powierzchni rany w zespole stopy cukrzycowej
07.11.2018
Owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej (ZSC) są trudnym do leczenia i niebezpiecznym powikłaniem cukrzycy grożącym amputacją kończyny. W leczeniu owrzodzeń ocena powierzchni rany i jej zmniejszenie w ciągu pierwszych 4 tygodni leczenia odgrywa kluczową rolę...
Jak leczyć cukrzycę, by uniknąć hipoglikemii?
03.04.2014
Dążenie do optymalizacji terapii cukrzycy prowadzące do uzyskiwania wartości glikemii zbliżonych jak najbardziej do normoglikemii niewątpliwe zmniejsza ryzyko występowania powikłań cukrzycy o charakterze mikroangiopatii (retinopatii, nefropatii), neuropatii, w mniejszym stopniu makroangiopatii, ale niestety wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania hipoglikemii.
Metody i standardy podawania insuliny
03.04.2014
Opanowanie umiejętności wstrzykiwania insuliny nie powinno stanowić dla osób z cukrzycą wymagających leczenia tym hormonem żadnego problemu. Wydaje się, że przeprowadzenie stosunkowo krótkiej edukacji popartej przekazaniem instrukcji obsługi wstrzykiwacza w zupełności wystarcza do zapoznania się z prawidłową techniką wykonywania zastrzyków insuliny...
Przygotowanie pacjenta z cukrzycą do zabiegów i badań diagnostycznych
03.04.2014
Ponad połowa chorych na cukrzycę wymaga przynajmniej raz w życiu interwencji chirurgicznej, a zabieg chirurgiczny u chorego z cukrzycą wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, m.in. zmian zakrzepowo-zatorowych, hiperglikemii i śpiączki hiperglikemicznej, trudności w gojeniu się rany pooperacyjnej, zakażenia (1,2)...
Leczenie cukrzycy typu 1: pompa insulinowa czy system wielokrotnych wstrzyknięć?
03.04.2014
Od czasu ogłoszenia wyników badania DCCT (1) intensyfikuje się leczenie osób z cukrzycą typu 1, podając insulinę w systemie wielokrotnych wstrzyknięć lub za pomocą pompy insulinowej. Oba sposoby leczenia umożliwiają uzyskanie odpowiedniej kontroli glikemii.
Leczenie hiperlipidemii u chorych na cukrzycę
02.04.2014
Zaburzenia lipidowe, szczególnie u chorych na cukrzycę typu 2, obecne są wcześniej niż jawna cukrzyca, a ich rozwój zwiększa ryzyko miażdżycy już w stanie przedcukrzycowym. Dyslipidemia w cukrzycy często współistnieje z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy wchodzącymi w skład zespołu metabolicznego takimi jak otyłość, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia krzepnięcia...
Metody oceny leczenia zespołu stopy cukrzycowej
27.06.2012
Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) to jedno z poważniejszych powikłań wieloletniej, źle kontrolowanej cukrzycy. Wśród powikłań cukrzycy owrzodzenia w ZSC stanowią główną przyczynę hospitalizacji. Niejednokrotnie powstanie trudno gojącego się owrzodzenia z zakażeniem wiąże się z koniecznością amputacji, których liczba w Polsce stale wzrasta (zgodnie z danymi statystycznymi NFZ na rok 2011)...
27.06.2012
Rola leczenia żywieniowego w cukrzycy
26.06.2012
Cukrzyca jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych, z powodu ciągłego wzrostu zapadalności i chorobowości na cukrzycę zaczęto używać terminu „epidemia cukrzycy”. Szacuje się, że ogólnoświatowa chorobowość z powodu cukrzycy i nieprawidłowej tolerancji glukozy w 2011 r. wyniosła 366 mln osób, a w 2030 wyniesie 439 mln...
26.06.2012
Hemoglobina glikowana - znaczenie dla rozpoznawania cukrzycy
07.05.2010
2
Cukrzyca jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób o zasięgu globalnym. Ciągły wzrost zapadalności i chorobowości z powodu cukrzycy sprawił, że dla podkreślenia wagi problemu zaczęto stosować termin „epidemia cukrzycy”.
Współczesne metody monitorowania poposiłkowej hiperglikemii
04.06.2008
Zarówno praktyka kliniczna, jak i dostępne wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że prawidłowa kontrola wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę powinna być prowadzona z uwzględnieniem podstawowego panelu badań biochemicznych, do których zalicza się pomiary glikemii na czczo, oznaczanie stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz badania profilu lipidowego.
04.06.2008
1
Cukrzyca ciążowa (GDM) - patomechanizm i konsekwencje kliniczne
02.12.2007
Częstość występowania cukrzycy ciążowej określa się na około 3-5% ogółu ciąż, choć według niektórych autorów może sięgać powyżej 6% (1,2). Stanowi ona ponad 80% wszystkich przypadków zaburzeń tolerancji węglowodanów w czasie ciąży, a ponieważ niesie za sobą możliwość występowania wielu zaburzeń dotyczących zarówno matki, jak i płodu, a później noworodka i dziecka w dalszym etapie jego rozwoju osobniczego, zasadnicze znaczenie ma jej rozpoznanie i zastosowanie prawidłowego leczenia.
02.12.2007
Klasyfikacja i rozpoznanie cukrzycy
09.08.2007
Cukrzyca według grupy konsultacyjnej WHO z 1999 roku (1) "jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych".
09.08.2007
Kryteria wyrównania cukrzycy
09.08.2007
Nowoczesne leczenie cukrzycy ma do dyspozycji bardzo dobre i skuteczne metody postępowania: zalecenia dotyczące stylu życia, edukację, stosowanie szerokiej gamy leków doustnych, wreszcie insulinoterapię za pomocą insulin ludzkich, analogów insuliny, pomp insulinowych czy insulin inhalowanych.
09.08.2007